Ludzie

 

Zarząd:

Łukasz  Wiśniewski - Prezes Zarządu

Zajmuje się:

 • Sprawowanie kontroli kierowniczej nad całokształtem działalności
 • Wdrażanie planów i strategii
 • Kierowanie pracą Zarządu i reprezentowanie spółki na zewnątrz

 

Łukasz Nazaruk - Specjalista ds. wsparcia operacyjnego / Zarząd

Zajmuje się:

 • Administracja systemami księgowymi i transportowo-spedycyjnymi
 • Nadzór i kontrola nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych
 • Koordynacja pracy i reprezentowanie spółki na zewnątrz

 

Dział Transportu i Spedycji:

Łukasz Zieliński - Dyspozytor ds. planowania transportu

Zajmuje się:

 • Transport - bookingi, odprawy celne, koordynacja, ustalanie tras przejazdu pojazdów
 • Spedycja - optymalizacja i kontrola kosztów, jak również prowadzenie stosownej dokumentacji
 • Logistyka -  planowanie, realizowanie i kontrolowanie sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu materiałów i towarów

 

Monika  Łęczyńska - Kierownik ds. Transportu i Logistyki

Zajmuje się:

 • Transport - bookingi, odprawy celne, koordynacja, ustalanie tras przejazdu pojazdów
 • Spedycja - optymalizacja i kontrola kosztów, jak również prowadzenie stosownej dokumentacji
 • Logistyka -  planowanie, realizowanie i kontrolowanie sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu materiałów i towarów

 

Magdalena Kubiak - Manager ds. Transportu i Logistyki

Zajmuje się:

 • Transport - bookingi, odprawy celne, koordynacja, ustalanie tras przejazdu pojazdów
 • Spedycja - optymalizacja i kontrola kosztów, jak również prowadzenie stosownej dokumentacji
 • Logistyka -  planowanie, realizowanie i kontrolowanie sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu materiałów i towarów

 

Igor Michałek - Spedytor

Zajmuje się:

 • Transport - bookingi, odprawy celne, koordynacja, ustalanie tras przejazdu pojazdów
 • Spedycja - optymalizacja i kontrola kosztów, jak również prowadzenie stosownej dokumentacji
 • Logistyka -  planowanie, realizowanie i kontrolowanie sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu materiałów i towarów

 

 

 

 

 

 
 

Napisz do nas

odswiez strone