Nasza firma

 

W co wierzymy?

Wartości, jakimi kierujemy się jako firma odzwierciedlają nasz sposób myślenia w odniesieniu do naszych Klientów, Partnerów, a także Współpracowników. Nasza filozofia działania wynika z triady: szacunku, odpowiedzialności i partnerstwa. Nawiązując współpracę z nami gwarantujemy bezpieczeństwo i pełny profesjonalizm.

Jak pracujemy?

Filozofia zarządzania naszą firmą wynika z założeń Quality Management. Zgodnie z filozofią KAIZEN stale doskonalimy wszystkie procesy wewnątrz naszej firmy. Płaska struktura organizacyjna pozwala na szybkie podejmowanie decyzji i elastyczną reakcję na zmieniające warunki w branży. Nasza organizacja, ludzie i zasoby pracują w oparciu o tzw. design thinking.

Podejście to integruje 3 wymiary: potrzeby i atrakcyjność z punktu widzenia człowieka/klienta (desirability), możliwości technologiczne/zasoby (feasibility) oraz ekonomiczne uzasadnienie przedsięwzięcia (viability).

Design Thinking pozwala nam każdego dnia doskonalić naszą ofertę na każdym jej etapie.

 

Czym się zajmujemy?

Oferujemy rozwiązania nie tylko dla dużych firm, ale również przedsiębiorstw średnich i małych. Rozbudowane systemy zarządzania transportem oraz relacjami z Klientem pozwalają nam dostosować daną usługę do indywidualnych wymagań i oczekiwań.

 
 

 

Stopka