Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa 6: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej
transformacji w kontekście pandemii COVID-19
Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację


„Cyfryzacja procesu obsługi zleceń w ARMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka komandytowa”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do procesu świadczonych usług narzędzi cyfrowych, które w
znaczący sposób je usprawnią i tym samym zwiększą odporność prowadzonej przez ARMON
działalności na wypadek kolejnych obostrzeń wywołanych pandemią COVID-19.
Umowa o dofinansowanie nr POIR.06.02.00-32-0151/21
Całkowita wartość projektu wynosi 289 300,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 245 905,00 PLN
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19