Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

oś priorytetowa 6: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

„Cyfryzacja procesu obsługi zleceń w ARMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka komandytowa”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do procesu świadczonych usług narzędzi cyfrowych, które w znaczący sposób je usprawnią i tym samym zwiększą odporność prowadzonej przez ARMON działalności na wypadek kolejnych obostrzeń wywołanych pandemią COVID-19.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.06.02.00-32-0151/21
Całkowita wartość projektu  wynosi  289 300,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi   245 905,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19